La Sociedad del Amor de Dios Suomi uy

Teologia

Piispa Rodriquez opetti:

"Rakkaat ystäväni, joskus kokemukset, joita meille annetaan, eivät ole meitä tai meidän kasvattamistamme varten, vaan ne on annettu, jotta me olisimme opetusvälineinä toisia varten. Näin oli asia esimerkiksi Raamatun Jobin kohdalla.

Tällaiseen opetusvälineen rooliin eivät joudu muut kuin Jumalan ystävät. Heitä kauempana Jumalasta olevat saavat kasvattavia kokemuksia vain itselleen, mutta Jumalasta kauimpana olevat eivät saa kasvattavia kokemuksia ollenkaan. Heidän elämänsä näyttää olevan hyvin heidän hallinnassaan, ja kaikki menee juuri kuten he sen suunnittelevat.

Ne ihmiset, jotka sydämessään suostuvat opetusvälineiksi toisia varten, ovat Jumalan ystäviä ja istuvat Jumalan pöydässä, henkisesti jo nyt ja viimeistään Taivaassa.

Jos me haluamme osallistua Jumalan suunnitelmaan ja olla jotenkin osallisena tässä prosessissa, mutta jos Jumala ei ole vielä antanut meille opetusvälineen roolia, me voimme ainakin kattaa sen pöydän!"

(käännetty espanjan kielestä)

Ajatuksiamme Jumalasta

Mihin me uskomme?

Rakkaus on kaiken alku, ylläpitäjä, koossapitävä voima, luoja ja uudistaja. Rakkaus on Jumala ja Jumala on Rakkaus.

Pohjimmiltaan mitään muuta ei ole olemassa, ja me eksistoidumme Jumalan Rakkauden osasina. Voimme kuitenkin luoda maailman, jossa kiellämme tämän Rakkauden ja toimimme kuin sitä ei olisi. Silti emme silloinkaan palvele mitään Rakkauden vastavoimaa, koska sellaista ei ole olemassa, vaan vain lankeamme olemattomuuteen, tarkoituksettomuuteen ja katoavaisuuteen. Rakkaudesta luodun persoonamme olemassaolo ikäänkuin sammuu turhana, merkitykseltään jo täällä, ja lopullisesti kuolemassa.

Rakkaus on ainoa silta tuonpuoleiseen ja sieltä tämänpuoleiseen.

Koska me eksistoidumme ihmisinä ja tiettyjen kulttuurien jäseninä, voimme palvoa Jumalaa ja kokea Rakkautta kulttuurisidonnaisin uskonnollisin menoin. Suomen tapauksessa ja yhdyskunnassa La Sociedad del Amor de Dios Suomi uy tämä tarkoittaa yleiskristillisten palvontamenojen hyväksymistä ja käyttämistä. Papiston vastuulla on valita ne tekstit ja ne rituaalit, jotka eivät millään tavoin hämärrä käsitystämme Jumalan olemuksesta Rakkautena ja esimerkiksi siitä, ettei Saatanaa ole olemassa.

La Sociedad del Amor de Dios Suomi käyttää joko valtauskonnon tai omia jumalanpalveluskaavojaan. Kolumbian äitikirkon mukaisesti tekstejä voi olla myös muiden uskontojen pyhistä kirjoituksista, mikäli ne todistavat oman uskomme peruskäsityksiä.


Ajatuksiamme Jeesuksesta

La Sociedad del Amor de Dios - liikkeeltä on joskus tiedusteltu, että "oletteko te kristittyjä ollenkaan?" - näin sen vuoksi, että emme alleviivaa Jeesusta. Monet kristilliset toimijathan ehtimiseen korostavat Johannes Evankelistan Jeesuksen sanomaksi kirjaamaa ajatusta, että "...ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani" (Joh. 14:6).

La Sociedad del Amor de Dios uskoo tämän todeksi, mutta uskoo samalla, että on muitakin teitä Isän luo. Kukin saa kulkea sitä tietä kuin itse haluaa. Isän tahdon täyttäminen on hyvä tie, ja sitä voi kulkea esim. vaatettamalla alastomia ja ruokkimalla nälkäisiä - nämäkin Jeesuksen opetuksia.

Vaikka emme alleviivaa Herraa Jeesusta, me emme myöskään yliviivaa Häntä. Itse asiassa ylivoimaisesti suurin osa niistä ajatuksista, joiden varassa toimimme, on Jeesuksen opettamia. Jeesus kertoi Jumalan Valtakunnan olemuksesta, Hän varoitti rikkauden vaaroista, Hän opetti upean rukouksen (Pater noster / Isä meidän), Hän valaisi tuonpuoleisen aviosuhteita, Hän antoi vahvan esikuvan köyhien ravitsemisesta jne. Meillä on täysi syy kunnioittaa ja rakastaa Häntä, riippumatta siitä, kuinka tiukasti sidomme pelastushistoriamme Häneen.

Aina Raamattua tutkiessasi muista, että se on ihmisten kirjoittama. Meillä on käsitys, että Kaikkivaltias puhuu halutessaan suoraan sydämiimme, eikä välttämättä tarvitse siihen kirjoitettua sanaa tueksi. Vanhassa maailmassa luku- ja kirjoitustaito ei ollut kaikkien ulottuvilla, mikä saattoi nostaa kirjoitetun tekstin arvostuksen ja kunnioituksen jopa liian suureksi.

Tutustu siksi rohkeasti nykytieteen käsityksiin Raamatusta kirjakokoelmana, niin löydät myös eri kirjoittajein omat teologiset ajatukset ja painotukset. Esim. Paavalilla oli selvästi oma agendansa, samoin Johanneksella ja muilla evankelistoilla. Nykykäsitys on, että vanhin Raamatun evankeliumeista, Markuksen evankeliumi, on kirjoitettu vasta noin 30 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Myös Raamatun ulkopuolisiin teksteihin kannattaa tutustua, ja myös Koraani kertoo monia tarinoita Jeesuksesta ja Hänen lapsuudestaan.

Ajatuksiamme Mariasta ja Pyhistä

Neitsyt Maria on monelle rakas, näin myös meidän kirkossamme. Johtuen katolisista juuristamme, myös lukemattomat Pyhät (pyhimykset) ovat tärkeällä paikalla ihmisten mielissä ja tavassa ymmärtää kaikkeutta ja Jumalan luomaa maailmaa.

Tätä emme moiti - Jumalan luokse vie monta tietä, ja yksin Jumala tietää, onko joku niistä parempi kuin toinen. Jos siis Jumalan Rakkaus manifestoituu Sinulle parhaiten esim. Neitsyt Marian tai Franciscus Assisilaisen lempeissä kasvoissa, Sinulla on täysi oikeus nähdä Jumala siellä.